شرکت کنندگان گرامی قبل از شروع ثبت نام به نکات زیر توجه فرمایید:

1- در مرحله اول سرگروه تیم اقدام به ثبت نام نموده و پس از ثبت اطلاعات خود در سامانه می تواند هم تیمی های خود را اضافه نماید. پس از تکمیل اطلاعات اعضای تیم و ثبت نهایی امکان تغییر در اطلاعات درج شده در مرحله ثبت نام اولیه، وجود ندارد.

2- تمامی هماهنگی ها و مکاتبات با تیم، از طریق سرگروه انجام می شود لذا در صحت ورود اطلاعات دقت کامل فرمایید.

3- سرگروه می تواند از طریق کدملی بعنوان شناسه کاربری و شماره تلفن همراه بعنوان رمز عبور به پروفایل و وضعیت ثبت نام خود دسترسی داشته باشد.

4- هر تیم می تواند حداقل 4نفر و حداکثر6نفر عضو داشته باشد.

5- وجود یک هم تیمی بعنوان مشاور بهداشت و درمان الزامی می باشد. (مشاور بهداشت و درمان می تواند یک پزشک یا کارشناس بهداشت با اطلاعات کامل پزشکی، باشد)

6- در صورت پذیرش رزومه و اعلام تیم منتخب، امکان خرید بلیط و تکمیل ثبت نام نهایی در پروفایل تیم صورت می گیرد.

ثبت نام

مبلغ ثبت نام پس از تایید رزومه به ازای هر نفر 300 هزار تومان می باشد .

  • فقط فایل های jpg, jpeg, png ، حداکثر حجم 1MB باشد.

  • فقط فایل های docx, doc, pdf ، حداکثر حجم 5MB باشد.