اخبار

جستجو برای تگ کیش
معرفی چالش های ماراتن هکاهلث

معرفی چالش های ماراتن هکاهلث

Read More

حمایت همه جانبه از جنبش های نرم افزاری

حمایت همه جانبه از جنبش های نرم افزاری

Read More

نشست منطقه‌ای مجمع جهانی سلامت

نشست منطقه‌ای مجمع جهانی سلامت

Read More

تمدید مهلت ثبت‌نام

تمدید مهلت ثبت‌نام

Read More

سوالات متداول

سوالات متداول

Read More

کیش مرکز اتصال فناوری داخل و خارج شود

کیش مرکز اتصال فناوری داخل و خارج شود

Read More

رونمایی از پوستر و سایت دومین ماراتن هکاهلث

رونمایی از پوستر و سایت دومین ماراتن هکاهلث

Read More

هکاهلث 2019 در کیش برگزار می‌شود

هکاهلث 2019 در کیش برگزار می‌شود

Read More

دومین ماراتن برنامه نویسی موبایل سلامت ایران

دومین ماراتن برنامه نویسی موبایل سلامت ایران

Read More