معرفی چالش های ماراتن هکاهلث

معرفی چالش های ماراتن هکاهلث

دکتر شهرام ترحمی در جلسه معرفی چالش های دومین ماراتن برنامه نویسی هکاهلث 2019 اعلام کرد :

 %53 از بار بیماری ها در جهان مربوط به بیماری های غیرواگیر هستند که این میزان در کشور ما به حدود 76% میرسه و طی سال های اخیر این روند رو به افزایش نیز بوده.

بیش از 190 کشور دنیا با هماهنگی و همراهی سازمان بهداشت جهانی در پی تدوین برنامه هایی برای کنترل این بیماری ها هستند.

کشور ما هم با تدوین سند ملی کنترل بیماری های غیرواگیر چند سال هست که برنامه های جدی را شروع کرده. هدف کلی این هست که تا سال 2025 کاهش 25% درمیزان مرگ و میر نسبت به سال 2010 داشته باشیم.

چهار گروه بیماری غیرواگیر که در دومین ماراتن برنامه نویسی هکاهلث بعنوان چالش مد نظر گرفته شده به شرح زیر می باشند :

1- بیماری های قلبی عروقی

از شایعترین بیماری ها در گروه بیماریهای غیر واگیرهستند.

شامل سکته قلبی ، سکته مغزی، بیماری های عروق محیطی، نارسایی قلبی

** چالش ها :

-        بیماریابی

-        ارزیابی میزان خطر

-        اقدامات پیشگیرانه 

-        پیگیری و مراقبت بیماران

-        آموزش

 

2- سرطان ها

سرطان های مد نظر : روده بزرگ، پستان، دهانه ی رحم

** چالش ها :

-        بیماریابی

-        پیگیری و مراقبت بیماران

-        آموزش

 

3 دیابت

** چالش ها :

-        بیماریابی

-        پیگیری و مراقبت بیماران

-        آموزش

 

4 بیماریهای تنفسی

شامل آسم و برونشیت مزمن

** چالش ها :

-        بیماریابی

-        پیگیری و مراقبت بیماران

-        آموزش

 

لازم بذکر است که این چالش ها در مراسم افتتاحیه بین تیم های شرکت کننده قرعه کشی خواهد شد.

 

 

 

 

   ضمیمه ها :  

سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر

دستورالعمل اجرایی بهورز